Whites Aviation Lake Karapiro

Archive

Whites Aviation Photograph

Lake Karapiro

Dimension 1550 mm x 1120 mm

Price – $ 750.00